Radyo Dinleme Ölçümleri – RİAK

Ölçüm/Panel Araştırması

Araştırma evreni Veri Tabanı Araştırması’ndan çekilmiş 30 il dahilinde yaşayan haneler ve bu hanelerde yaşayan 12 yaş ve üzeri radyo dinleyen bireylerden oluşmaktadır.

Araştırma metodolojisi olarak bilgisayar destekli telefonla arama (CATI) yöntemi kullanılmaktadır.

Raporlama İstanbul-Ankara-İzmir dahil olmak üzere toplamda 30 ilden elde edilen verilerle kümülatif bazda aylık olarak yapılmaktadır. Araştırma ulusal, bölgesel ve yerel olmak üzere tüm radyoların katılımına açıktır.

Raporlamada genel radyo dinleme oranlarının yanı sıra, dinleme yeri, dinleme biçimi ve kanal tercihleri yer alacak veri üretiminde sosyoekonomik statü, yaş, cinsiyet, hane büyüklüğü, çalışan ve çalışmayan kişilerdeki hedef kitleler dikkate alınmaktadır.

Panel örneklem büyüklüğü 2017 Eylül ayından itibaren her ay 10.000 birey üzerinden 20.000 panelistin verileriyle birleştirilmiş örneklem (Rolling Sample) olarak raporlanmıştır.

2019 Aralık ayından Ağustos 2020 ayına kadar radyo ölçüm araştırması yayımlanmamıştır.

Ağustos 2020 itibariyle raporlama yeniden başlamış, ilk rapor toplam 8 697 panelist ile gerçekleştirilen 15.656 görüşme ile Ağustos 2020 raporu verileri derlenmiştir. Ağustos 2020 raporunda,

Temmuz ve Ağustos 2020 aylarına ait 2 ayın hareketli ortalaması (rolling sample) ile sonuçlar hesaplanmıştır. Araştırmanın evren değerlerine http://riak.com.tr/evren-degerleri sayfasından ulaşılabilir.

Araştırma Ekim 2019 itibariyle Kantar Media tarafından yürütülmektedir.